Tầm quan trọng của nước đối với sức khỏe con người

Theo khảo sát của một số công ty môi trường nhiều nơi người dân vẫn còn xem nước là nguồn tài nguyên vô tận và chưa thấy hết giá trị của việc thiếu hụt nguồn nước trong tình hình môi trường đang bị biến đổi, các nguồn nước đang ngày bị ô nhiễm và cạn kiệt. Nước có vai trò quyết định sự sống. Nước…