Ta là ai ở giữa cuộc đời rộng lớn này?

Nhiều bạn trẻ thường tự đặt cho mình câu hỏi: “Ta là ai ở giữa cuộc đời rộng lớn này”, “Ý nghĩa đích thực của cuộc sống là gì” và “Ta sống vì điều gì”. Đó là tâm sự quen thuộc của những tâm hồn mới lớn. Đôi khi, đứng trước cuộc sống rộng lớn và mênh mông, những người trẻ tự thấy mình cô…