Nutricare – Doanh nghiệp bảo vệ môi trường đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015

Tháng 6 vừa qua, Công ty TNHH Dinh Dưỡng Nutricare đã triển khai thành công hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2010 tại nhà máy sản xuất Lô VII.2, KCN Thuận Thành 3, Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh. Tiếp nối các thành quả đã đạt được trong việc xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý…