Du lịch Việt Nam cần bắt đầu từ nhà vệ sinh

Du lịch Việt Nam cần bắt đầu từ nhà vệ sinh? Cách đây 10 năm trọng dịp tổng kết ngành Du lịch TP.HCM, tôi đăng đàn phát biểu mấy ý kiến về thực trạng du lịch Việt Nam và kiến nghị: “Để phát triển du lịch Việt Nam cần phải có một cuộc cách mạng bắt đầu từ nhà vệ sinh”. Nghe tôi kiến nghị…