Bạn Chỉ Có Một Cuộc Đời Để Sống

Điều hối tiếc lớn nhất trong cuộc đời bạn, nếu có, tính tới thời điểm này là gì? Hãy thử hình dung rằng bạn đang sống ngày cuối cùng trong cuộc đời mình, bạn sẽ muốn đạt được điều gì, thay đổi điều gì trong cuộc đời mình? Một nữ y tá làm việc trong một chuyên khoa chuyên chăm sóc giảm nhẹ đau đớn…