7 loại cỏ mùa thu – tháng 9 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ

Hoa cát cánh còn gọi là kết cánh Bài viết thể hiện cảm nhận sâu sắc và tinh tế của nữ tác giả về các loài hoa của mùa thu “thất thảo”. Nhưng thiết tha hơn là những chiêm nghiệm và cảm nhận về tình yêu muôn thở của con người… Em và hoa và mùa thu Bảy loài hoa của mùa thu, không biết…