INHAND Việt Nam

Chúng ta hãy cùng chung tay bảo vệ Trái Đất, chống lại biến đổi khí hậu bằng chính những việc đơn giản là tối ưu và sử dụng điện hợp lý và hiệu quả mỗi ngày.

Trách nhiệm pháp lý (Quyền lợi)

Trách nhiệm về nội dung

Chúng tôi đã bỏ nhiều tâm huyết xây dựng nội dung trang web đại diện cho dự án INHAND Việt nam với tiêu chí đảm bảo tính cập nhật, chính xác và đầy đủ các thông tin liên quan đến dự án.

Trách nhiệm về liên kết

Chúng tôi không có ảnh hưởng đến những trang web có nguồn từ bên ngoài. Những liên kết đến các trang web đó đều được chúng tôi kiểm tra tại thời điểm kết nối. Tuy nhiên, việc kiểm tra nội duùng liên tục là rất hạn chế. Nội dung và khả năng hoạt động của các kênh thông tin ngoài sẽ hoàn toàn do cá nhân cung cấp chịu trách nhiệm. Trong trường hợp xảy ra vi phạm pháp luật, chúng tôi sẽ xóa toàn bộ các liên kết trên.

Nếu liên kết trang web không tồn tại hoặc không hoạt động, mong các bạn vui lòng gửi thông báo cho chúng tôi. Xin chân thành cám ơn.

Bản quyền

Nội dung và các công trình trên trên trang web của chúng tôi có bản quyền hợp pháp. Các trường hợp sao chép, sửa đổi, phân phối và sử dụng bất kỳ loại văn bản hoặc hình ảnh để chia sẻ ngoài giới hạn bản quyền đòi hỏi sự đồng ý trước của tác giả tương ứng. Nội dung và bài báo của bên thứ ba sẽ được ghi chú dưới hình thức thích hợp.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi không yêu cầu người sử dụng trang web truy cập bằng các thông tin cá nhân. Cho đến nay các dữ liệu như tên, địa chỉ hoặc e-mail đều được cung cấp tự nguyện. Những dữ liệu này không có sự đồng ý rõ ràng sẽ không chuyển tiếp cho bên thứ ba.

Việc truyền dữ liệu qua Internet thông qua trang web của chúng tôi (ví dụ khi giao tiếp bằng e-mail) không được đặt trong bất kì hình thức bảo mật tuyệt đối nào.